Cội nguồn

Cuộc sống bộn bề với nỗi lo toan cơm áo gạo tiền đã đẩy người thầy giáo đến một ngả rẽ khác. Nhưng phẩm chất nhà giáo đã khiến thầy phải trăn trở khi phải làm những việc trái với nguyên tắc bản thân mà chạy theo nguyên tắc thị trường. Bên cạnh đấy vẫn còn có nhiều người giữ gìn những nét văn hóa, di tích của quê hương. Liệu thầy giáo sẽ phải là thế nào khi một bên là gánh nặng mưu sinh, một bên là cái tâm với nghề?