Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo

Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung) là một thần đồng cử tạ đã chỉ tập trung vào barbells toàn bộ cuộc sống của mình khi lớn lên với cha cô, Kim Chang Gul (Ahn Gil Kang), là một cử tạ cũ.