Chuyên án cuối cùng

Phim bộ Việt Nam "Chuyên án cuối cùng" miêu tả cuộc đấu tranh với tội phạm của lực lượng công an Việt Nam.

Thảo luận facebook