Chạy trốn tình yêu

“CHẠY TRỐN TÌNH YÊU” ca ngợi một tình yêu chân thành và thủy chung Bộ phim cũng phê phán những người lợi dụng tình yêu vì mục đích danh vọng và ca ngợi tinh thần độc lập, không ngừng phấn đấu bằng năng lực của mình để đạt đến thành công trong cuộc sống. của giới trẻ ngày nay. Chúng ta không nên trốn chạy mà cần đối mặt để giải quyết những khó khắn trong cuộc sống để tránh xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc và những hệ quả khôn lường.