Bí mật người thừa kế

Một tuyên bố để kết thúc việc tranh chấp tài sản giữa 2 anh em Charan và Jagan thuộc gia tộc Pawanias: “sanh được con trai thì sẽ trở thành người thừa kế”
Vợ Charan có thể sinh con trai để giúp Anh nắm quyền thừa kế kinh doanh trong gia tộc hay không?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đứa bé mà vợ Charan sinh ra lại là một đứa bé gái?