Bảy kiếm khách và năm nghĩa sĩ

Đây là một bộ phim cải biên về Bao Thanh Thiên. Được chuyển thể từ bộ truyện kiếm hiệp cùng tên. Phim là câu chuyện phân tranh trong chốn giang hồ loạn lạc. Thông thường hảo hán, nghĩa hiệp hay sống ở ngoài vòng pháp luật, và họ thường có thứ luật giang hồ riêng. Nhưng ở trong Thất hiệp ngũ nghĩa này, chính họ lại cộng tác đắc lực với Bao Thanh Thiên (đại diện cho Vương Triều Tống), bởi ông và họ cùng một mục đích: đấu tranh cho công lý, cho thiện thắng ác.

Phim cùng thể loại

Phim kiếm hiệp - dã sử Trung Quốc 62 videos
Phim kiếm hiệp - võ thuật Trung Quốc 37 videos
Phim kiếm hiệp Trung Quốc 41 videos
Phim kiếm hiệp Trung Quốc 22 videos
Phim kiếm hiệp - dã sử Trung Quốc 37 videos
Phim kiếm hiệp - cổ trang Trung Quốc 40 videos
Phim kiếm hiệp Trung Quốc 31 videos
Phim kiếm hiệp - thần thoại Trung Quốc 56 videos
Phim kiếm hiệp Trung Quốc 15 videos