Bảo tiêu 3

"Con Cháu Của Hoàng Đế", "Mười Vạn Lượng Vàng" là yếu tố trong một vụ âm mưu kinh thiên. Bạch Ngọc Liên lợi dụng chuyến đi của công chúa ăn cắp mười vạn lượng vàng trong quốc khố rồi giao cho Trường Phong tiêu cục áp tiêu. Quách Húc bất ngờ giả trá, hướng dẫn công chúa lên đường. Trong lúc Ngọc Liên trà trộn vào hàng ngũ áp tải ám sát những kẻ tới cướp, tình cờ bị công chúa phát giác, y bèn cho người truy giết, may nhờ Quách Húc cứu giúp. Y muốn đoạt lại số vàng đành đại chiếc với các cao thủ Trường Phong, Quách Húc chống đỡ không nổi, vàng bị mất. Giữa lúc Quách Húc truy lùng Ngọc Liên, công chúa lại bị bọn Ngọa Khấu bắt cóc, Ngọc Liên sẵn dịp bày trận mưu đồ ám hại Trường Phong tiêu cục. Liệu Quách Húc có thành công cứu được công chúa chăng? Và số phận của Trường Phong tiêu cục sẽ như thế nào?