Bạn đồng hành

Bạn Đồng Hành kể về câu chuyện một anh chàng nỗi tiếng tại Hàn Quốc, bên cạnh anh là những người bạn hằng ngày sát cánh bên nhau, cùng nhau trải qua mọi chuyện hằng ngày.