Anh hùng xung trận

Ở Hàn Quốc, 668. Kim Beob-min (Hwang Jung Min) là vua của nhà nước nhỏ phía nam của Shilla của Hàn Quốc và làm cho một thỏa thuận với Tang officals triều đại của Trung Quốc để có một cuộc tấn công kết hợp chống lại nhà nước lớn hơn phía Bắc Hàn Quốc Goguryeo. Các điều kiện của thỏa thuận liên quan đến việc bị Với Shilla của Hàn Quốc trở lại trạng thái của Bách Tế. Quân đội kết hợp diễu Lâu đài Bình Nhưỡng, nơi Gaesomun Yeon Goguryeo (Lee Won-jong) qua đời và bàn tay trên lệnh của quân đội để con trai thứ hai của ông Yeon Nam-geon (Ryoo Seung-ryong). Hành động này làm đảo lộn con trai đầu tiên của mình, Yeon Namsaeng (Yoon Je-moon), người không phải là chiến tranh đói Nam-gun.