Anh hùng thời đại

Hyun Joong và nhân vật đối nghịch của anh là một cảnh quay hết sức căng thẳng giữa các tuyến nhân vật. Khi quay phim bắt đầu, Kim Hyun Joong với một giọng nói trầm và mạnh mẽ khiến người khác nín thở. Hơn nữa, anh liên tục làm tăng cảm xúc bị kiềm chế và cuối cùng bùng phát ra. Kim Hyun Joong bày tỏ cảm xúc: "Tôi thực sự rất vui khi tham gia làm việc cùng một đội ngũ tuyệt vời. bây giờ tôi đang tập trung thể hiện vai nhân vật Shin Jung Tae, trải nghiệm cuộc đời của nhân vật đã trải qua, những nổi đau mà anh ấy chịu đựng, và tình trạng hiện thời của nhân vật."