Ân oán gia đình

Phim nói về 2 gia đình trịnh sảng và lưu khải uy có mối thù hãm hại nhau , đang trong lúc tìm hiểu về ân oán cũng như trả thù thì họ lại đem lòng yêu nhau từ lúc nào không biết . các bạn đón xem họ như thế nào nhé