5W trong 1

5 W trong 1 cũng là chương trình nghiên cứu của một giáo sư đại học, đây là phát minh ra máy phát hiện bản tính con người (sau khi nghiên cứu một loại gen đặc biệt ở loài chuột như gen tham lam, lười biếng, tham nhũng, thoái hoá…). Phát minh ra nhưng không ai muốn thử, nhất là các vị giám đốc. Chẳng ai muốn bị lột trần chiếc áo đạo đức của mình ra trước mắt người khác, cho dù không có đi chăng nữa. Kịch bản phim của Lê Điệp có những tình tiết tương phản làm bật lên nét hài tự nhiên